Napomena: Reklamacije se vrše isključivo na engleskom i hrvatskom jeziku, te u protivnom iste neće biti razmatrane.

Note: Complaints are made exclusively in English and Croatian, otherwise they will not be considered.